W dniach 25 – 26 kwietnia odbyła się kanoniczna wizytacja parafii. Dokonał jej biskup pomocniczy naszej diecezji Wojciech Osial. Dostojnego gościa powitali przedstawiciele Rady Parafialnej i strażacy na granicy naszej parafii. W asyście wozów strażackich przybył Biskup do świątyni, gdzie na progu został powitany przez Księdza Proboszcza, Księdza Dziekana, ks. Prałata Mirosława Nowosielskiego oraz ks. Prałata Jerzego Czarnotę. Biskupowi została wręczona stuła i klucze znak, że w parafii władzę obejmuje hierarcha.

Po wejściu do kościoła Biskupa powitali przedstawiciele naszej parafii

Na Mszy o godz. 9:00 sprawowanej przez biskupa Wojciecha zostały przedstawione sprawozdania. Na początku sprawozdanie z życia parafii przedstawił Ksiądz Proboszcz.

Na koniec Mszy sprawozdania przedstawili przedstawiciele poszczególnych grup:

Rady Parafialnej

Służby Liturgicznej

scholi

bielanek

Kół Żywego Różańca

Odnowy w Duchu Świętym

Kościoła Domowego

oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.

W ramach wizytacji Ksiądz Biskup spotkał się z pracownikami parafii, Radą Parafialną, a także z naszymi siostrami ze zgromadzenia Służebnic Bożego Miłosierdzia.

W drugim dniu Biskup spotkał się z Wójtem, Dyrekcją Szkoły Podstawowej, katechetami i przedstawicielami OSP Gminy Rybno. Następnie dokonał lustracji kościoła, cmentarza oraz kancelarii parafialnej.

Drugiego dnia został udzielony młodzieży naszej parafii sakrament bierzmowania. Ze względu na obostrzenia bierzmowanie odbyło się w dwóch turach. (Więcej o tym wydarzeniu w oddzielnym artykule).

Na zakończenie wizytacji Biskup został pożegnany przez Proboszcza i przedstawicieli parafii. Ksiądz Biskup "oddał" stułę i klucze proboszczowi, przywracając mu władzę duszpasterską w parafii.