To mówi Pan:
„Oto mój Sługa, którego podtrzymuję,
Wybrany mój, w którym mam upodobanie.
Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął;
On przyniesie narodom Prawo.
Nie będzie wołał ni podnosił głosu,
nie da słyszeć krzyku swego na dworze.
Nie złamie trzciny nadłamanej,
nie zagasi knotka o nikłym płomyku.
On niezachwianie przyniesie Prawo”.

Iz 42, 1-3

Młodzież naszej parafii (71 osoby) przystąpiła do sakramentu bierzmowania 26 kwietnia bieżącego roku. Szafarzem udzielającym bierzmowania był bp. Wojciech Osial, którego o udzielenie sakramentu poprosili rodzice.

Biskup podczas kazania silnie podkreślał wagę tego wydarzenia. Zachęcał do trwania w jedności z Jezusem i otwartości na Ducha Świętego. Podkreślał, aby to wydarzenie nie było końcem drogi z Bogiem, ale dopiero początkiem.

Bierzmowani zostali namaszczeni krzyżmem na czole, co dokonało się poprzez słowa: "Przyjmij znamię Daru Ducha Świętego".

Młodzi brali we Mszy Św. czynny udział dzięki czytaniu słowa Bożego, śpiewaniu psalmu czy czytaniu modlitwy wiernych. Na koniec uroczystości podziękowali Księdzu Biskupowi za udzielony sakrament, księżom za duchową opiekę oraz animatorom za pomoc w przygotowaniu do sakramentu.

Niech obiecany Duch Święty napełnia ich serca i umysły pokojem, mądrością, pobożnością i bojaźnią Bożą. Niech wzrastają w wierze.