OGŁOSZENIA PARAFIALNE

7 Sierpnia 2022r. - XIX Niedziela Zwykła 

 

  1. Dziękuję za przygotowany posiłek dla pielgrzymów Warmińskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, dziękuję firmie BAKOMA za ofiarowane produkty dla pielgrzymów.
  2. Dziękuję za ofiarowane kwiaty do kościoła
  3. Zakończono prace przy ocieplaniu stropu na plebanii i ociepleniu dachu na domu parafialnym, jeszcze tylko ułożenie podsufitki.
  4. Remont dzwonnicy – podpisano umowę na prace remontowe dzwonnicy, prace rozpoczną się w najbliższym czasie.
  5. Miesiąc sierpień to miesiąc abstynencji i trzeźwości, ofiarujmy taką postawę w intencji pokoju w Polsce i na Ukrainie i w intencji osób uzależnionych od alkoholu.
  6. Zapisy dzieci do pierwszej Komunii św. – w godzinach kancelaryjnych, na podstawie metryki chrztu. Dzieci przystępują do I Komunii św. w swoim parafialnym kościele. To jest zasada obowiązująca w całej diecezji; nie jest istotne, gdzie dziecko chodzi do szkoły, ale gdzie mieszka. Jeden z rodziców wraz z dzieckiem stawia się w kancelarii.
  7. Ofiary za intencje mszalne – proszę składać przed mszą św.
  8. Odpust św. Bartłomieja odbędzie się w dniu 21 sierpnia w niedzielę, połączony z dożynkami i festynem Bartłomiejkowym przygotowywanym przez Gminę Rybno.
  9. Intencje mszalne na 2023 r., przyjmowane będą od 1 września.

 

 

W związku z coraz częstszymi przypadkami dotyczącymi nieprzestrzegania zakazu otwierania trumien ze zwłokami w kościołach i kaplicach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przypomina, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami powyższe jest niedozwolone.
Postępowanie ze zwłokami reguluje ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2126) wraz z aktami wykonawczymi. Stosownie do art. 12 ust. 2 ww. ustawy przenoszenie lub przewożenie zwłok w otwartych trumnach jest wzbronione. Ponadto zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. nr 153, poz. 1783 z późn. zm.) po złożeniu zwłok w trumnie i przymocowaniu wieka, trumny nie wolno otwierać.
Ten przepis prawa jednoznacznie zabrania otwierania trumny w kościołach i kaplicach. Pożegnanie zmarłego i ewentualna identyfikacja powinny odbywać się w miejscu, gdzie zwłoki były przechowywane przed złożeniem ich do trumny i przymocowaniem wieka trumny.
Wobec powyższego otwieranie trumien w kościele parafialnym stanowi naruszenie obowiązującego prawa, którego zapisy jednoznacznie wskazują na zakaz ich otwierania. Bardzo prosimy Rodzinę Zmarłego/Zmarłej i zakłady pogrzebowe o przestrzeganie powyższego zakazu i taką organizację ceremonii pogrzebowej, aby Rodzina mogła pożegnać Zmarłego w pomieszczeniach zakładu pogrzebowego!