ZAPRASZAMY WAS DO DRUGIEJ EDYCJI WIELKIEJ NOWENNY, TYM RAZEM POD NAZWĄ "RODZINNA NOWENNA POMPEJAŃSKA"

 

W pierwszej edycji Wielkiej Nowenny Pompejańskiej wzięło udział ok. 30-100tys. osób. Zapraszamy Cię do drugiej edycji tej inicjatywy. Będziemy się modlić "o wiarę, nadzieję i miłość dla mojej rodziny" od 16 października do 8 grudnia. Każdy, kto podejmie tę intencję będzie się modlił za swoją własną rodzinę.

 

Tu znajdziesz więcej informacji:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A teraz po kolei, nowenna pompejańska krok po kroku przez 54 dni”

 

1.     Najpierw żegnamy się znakiem krzyża.

 

2.     Potem podajemy intencję i mówimy: „Ten różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca świętego”.

 

3.     Teraz czas na modlitwy początkowe różańca (Wierzę w Boga, Ojcze nasz, 3 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu) – odmawiamy jeden raz, na początku nowenny w danym dniu.

 

4.     Następnie odmawiamy różaniec – piętnaście tajemnic (radosne, bolesne, chwalebne; można dołączyć tajemnice światła, które są nieobowiązkowe w nowennie pompejańskiej). UWAGA! Nie trzeba ich odmawiać na raz, można podzielić np. tak, że rano modlimy się tajemnicami radosnymi, w południe tajemnicami bolesnymi, a wieczorem – chwalebnymi.

 

5.     Po skończeniu każdej części różańca modlimy się krótką modlitwą (błagalną lub dziękczynną) – są one wymienione niżej.

 

6.     Na samym końcu modlimy się modlitwą „Pod Twoją obronę” oraz trzy razy z ufnością i wiarą mówimy: „Królowo Różańca świętego, módl się za nami!”

 

 

 

Modlitwy błagalne i dziękczynne w nowennie pompejańskiej

 

Modlitwy końcowe w trakcie części błagalnej – modlimy się tą modlitwą przez pierwsze 27 dni nowenny.

 

Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

 

Modlitwy końcowe w trakcie części dziękczynnej – modlimy się tą modlitwą przez drugie 27 dni nowenny.

 

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.