W dniu 23 września po sumie odbył się koncert chóru kameralnego "Modo Maiorum". Spotkanie odbyło się w ramach cyklicznego Festiwalu "W krainie Chopina". Chór najpierw wykonał utwory renesansowe i barokowe, które pięknie wpisywały się w naszą świątynię. W drugiej części słuchacze wysłuchali utworów Jana Sebastiana Bacha. Ostatnią część koncertu stanowiły pieśni patriotyczne. Ta część koncertu nawiązywała do 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.