Polska 96,40% Polska
Stany Zjednoczone 2,35% Stany Zjednoczone
Chiny 0,34% Chiny
Niemcy 0,26% Niemcy
Francja 0,20% Francja

Razem:

29

Krajów
00043
Dzisiaj: 43
Wczoraj: 106
Ten miesiąc: 2.026

W dniu 23 września po sumie odbył się koncert chóru kameralnego "Modo Maiorum". Spotkanie odbyło się w ramach cyklicznego Festiwalu "W krainie Chopina". Chór najpierw wykonał utwory renesansowe i barokowe, które pięknie wpisywały się w naszą świątynię. W drugiej części słuchacze wysłuchali utworów Jana Sebastiana Bacha. Ostatnią część koncertu stanowiły pieśni patriotyczne. Ta część koncertu nawiązywała do 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.