A A A

 13 czerwca 2021

Niedziela

  7:30

w intencji Parafian

  9:00

+ Szczepana, Władysławę i Zygmunta Mazgaj i ich rodziców, Stefana i rodziców Grzybowskich, dziadków Marczaków i Grzybowskich

12:00

+ Irenę (6 r. śm.), Henryka (11 r. śm.) Marcinkowskich

 

14 - 20 czerwca 2020

Poniedziałek

17:00

1) + Edwarda, Janinę i Jana Janiaków, Reginę i Jana, Janinę i Stanisława Pietrzaków, Tomasza Rudnickiego

2) + Piotra Kaniewskiego (dar rodziny Niedzielów)

Wtorek

17:00

1) + Anetę (2 r. śm.) i Jana Nowaków

2) + Helenę Gołębiowską (dar Heni z rodziną)

3) + Teresę Kalisiak w 30-tym dniu po śmierci

Środa

17:00

1) + Wiktorię i Franciszka Piecka, dziadków Majewskich i rodziców Reszków

2) + Jerzego Gajda

Czwartek

17:00

1) + Janinę i Bronisława Jażdżyków

2) + Jana i Janinę Kukiełów (z racji imienin), c.r. Kukiełów

Piątek

17:00

1) + Krystynę (12 r. śm.), Bronisława Tomaszewskich i Woźniaków

2) + Janinę (1r. śm.), Eugeniusza Tabarów (dar córki i syna)

Sobota

17:00

1) + Józefa i Janinę Kobiereckich, Mariannę i Józefa Mańkowskich, c.r. Kobiereckich i Wiadernych

2) + Zofię, Stanisława i Jana Olejniczak, Zofię i Stanisława Kołaczyńskich

Niedziela

  7:30

w intencji Parafian

  9:00

+ Zbigniewa, Tadeusza, Reginę, Lecha Ozimek, Jana i Władysławę Milczarek, Zygmunta, Irenę i Zygmunta Zubrzyckich, Zygmunta i Czesławę Hupert, Stanisławę i Lucynę Zydlewskich, Edytę Jędrzejczak, zmarłych z tych rodzin

12:00

+ Jana (z racji imienin) i Anetę Nowaków, Janinę, Jana i Reginę Plichtów