M I N I S T R A N C I

 

Grupa chłopców (kandydatów i ministrantów), pomagających swoją służbą w liturgiach i nabożeństwach. Na  spotkaniach formacyjnych zdobywają niezbędną wiedzę religijną i liturgiczną. Oprócz zajęć związanych bezpośrednio z liturgią, ministranci wraz z lektorami czynnie angażują się  w zajęcia przy parafii. Ponadto (jako dodatek) biorą udział w turniejach w halową piłkę nożną organizowanych co roku.

 

 

Patron ministrantów Św. Tarsycjusz

Święty Tarsycjusz był młodym rzymianinem, akolitą, należącym do otoczenia papieża Stefana I. Czasy kiedy panował cesarz Decjusz, (lata 249-251 po narodzeniu Chrystusa)  to jedne z najkrwawszych czasów kiedy prześladowano chrześcijan. Chrześcijanie ginęli       w imię Jezusa. Największym ich pragnieniem było, aby przed śmiercią, a była to śmierć męczeńska, posilić się Chlebem Eucharystii. Komunia św. była przemycana potajemnie do więzień. Tarsycjusz chłopiec w wieku mniej więcej 10 lat, kolejny raz zdążał w kierunku więzienia niosąc na piersi Najświętszy Sakrament. W drodze zaczepiła go grupa pogańskich rówieśników, zaciekawionych co niesie z taką troską. Ponieważ bardzo tego bronił napastnicy przewrócili go na ziemię, biciem, kopaniem, rzucaniem weń kamieniami usiłowali zmusić do pokazania co niesie. Z pomocą nadszedł mu żołnierz rzymski. Udało mu się w prawdzie przepędzić napastników, jednak chłopiec zmarł wskutek upływu krwi i odniesionych ran w obronie Chrystusa. Ciało Świętego zostało pochowane  w katakumbach świętego Kaliksta.  W 1675 roku relikwie Świętego przeniesiono z Rzymu do Neapolu, gdzie spoczywają w bazylice św. Dominika. 

 

 Święto patrona ministrantów i lektorów przypada na 21 listopada.   

 

Może i Ciebie młody człowieku Jezus powołuje do służby przy ołtarzu.

Przyjdź. Zapraszamy.