Zakończył się miesiąc październik. Na nabożeństwach różańcowych w kościele gromadziło się codziennie wielu wiernych. Największą radością była grupa około czterdziestu dzieci. Starały się regularnie przychodzić na wspólną modlitwę różańcową. Duża część włączała się aktywnie w odmawianie poszczególnych "zdrowasiek". Na koniec dzieci otrzymały pamiątki: książkę, zakładkę i długopis. Wśród dzieci, które nie opuściły ani jednego nabożeństwa zostały ponadto rozlosowane dwa rowery ufundowane przez firmę BIKELAND. Pojazdy trafiły do Nikoli i Kuby.