Polska 97,19% Polska
Stany Zjednoczone Ameryki 1,57% Stany Zjednoczone Ameryki
Chiny 0,30% Chiny
Niemcy 0,30% Niemcy
Francja 0,15% Francja

Razem:

40

Krajów
00004
Dzisiaj:  4 Wczoraj:  55 Ten miesiąc:  1.455

XIII Diecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Sanktuarium w Domaniewicach.

Św. Jan Paweł II w liście apostolskim „Rosarium Virginis Mariae” pisał, że Maryja za życia ziemskiego, kontemplując i rozważając wydarzenia z życia Jezusa, sama niejako „odmawiała Różaniec”, dlatego też może być nauczycielką w szkole tej modlitwy. Dla członkiń Kół żywego Różańca z naszej parafii Różaniec jest więc kontemplacją Jezusa wraz z Maryją –przewodniczką wiary -tajemnic zbawienia dokonujących się w Jezusie Chrystusie.

      Z radością Koła Żywego Różańca z naszej parafii przyjęły zaproszenie JE Ks. Bp. Andrzeja Franciszka Dziuby na XIII Diecezjalną Pielgrzymkę Kół Żywego Różańca do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Domaniewicach. Trzydziestoosobowa grupa członkiń KŻR z Rybna pod przewodnictwem Ks. Proboszcza Andrzeja Sałkowskiego w dniu 23 września 2017 r. udała się do Domaniewic, by „spotkać się na wspólnej modlitwie  do Ojca w Niebie, by Maryja prosiła za nami - swoimi dziećmi - aby cud przemiany serc się dokonał” (list JE Ks. Bp A.F.Dziuby). Tegoroczna pielgrzymka była dziękczynieniem za obecność Obrazu Czarnej Madonny w diecezji.

       O godz. 10.30 uczestniczyliśmy w Eucharystii, której przewodniczył JE Ks.Bp. Andrzej Franciszek Dziuba.Razem z biskupem ordynariuszem Eucharystię sprawowali także biskup Wojciech Osial i ponad 30 kapłanów. 

 Po Mszy Św. odmawiając Tajemnice Chwalebne Różańca Św. przeszliśmy w procesji  do Sanktuarium, gdzie konferencję wygłosił Ks. J. Pietrusik SDB. Zebranych pobłogosławił JEKs.Bp A.F.Dziuba.

Gościnne Domaniewice zadbały też o ciała - serdecznie dziękujemy za poczęstunek.

Wzbogaceni wewnętrznie wspólną Eucharystią i modlitwą różańcową wróciliśmy do Rybna. Przeżyciami swymi będziemy dzielić się podczas spotkań w naszych Kołach Żywego Różańca.

Zofia Zielkowska