Polska 94,65% Polska
Stany Zjednoczone 4,52% Stany Zjednoczone
Chiny 0,27% Chiny
Niemcy 0,19% Niemcy
Francja 0,05% Francja

Razem:

16

Krajów
00083
Dzisiaj: 83
Wczoraj: 67
Ten miesiąc: 83

"ŚwięTYmi BĄDŹcie..."

Noc Świętych w Sochaczewie obchodzono w parafii św. Wawrzyńca. Spotkanie modlitewne rozpoczęło się o godz. 19.00 wprowadzeniem 9 relikwii Świętych i Błogosławionych. Po nim odśpiewano litanię do Wszystkich Świętych i odbyła się liturgia słowa z kazaniem, w którym ogólnie wspomniano o życiorysach świętych. Podkreślone zostało to, że ich życie było zwyczajne jak każdego z nas. Zmagali się z tymi samymi trudnościami co my oraz przeżywali podobne radosne chwile do naszych. Lecz w ich życiu do każdego momentu został zapraszany Pan Bóg i wszystko Jemu oddawali w opiekę. Również i my jesteśmy zachęcani do naśladowania ich.

Po liturgii słowa rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu, a po niej ze świątyni wyruszył korowód z relikwiami ulicami miasta. Pochód zakończył się przy pomniku Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego. Tam odśpiewano „Barkę” i Apel Jasnogórski. Po błogosławieństwie każdy mógł ucałować wybraną przez siebie relikwię i złożyć swoją intencję.
W spotkaniu uczestniczył również bp Wojciech Osial. Nabożeństwo zakończyło się poczęstunkiem w Ostoi św. Dominika.

Milena Rusek

Zdjęcia z "Nocy Świętych" można zobaczyć na stronie
http://lowicz.gosc.pl/gal/spis/4289127.Noc-Swietych-w-Sochaczewie