Polska 96,40% Polska
Stany Zjednoczone 2,35% Stany Zjednoczone
Chiny 0,34% Chiny
Niemcy 0,26% Niemcy
Francja 0,20% Francja

Razem:

29

Krajów
00043
Dzisiaj: 43
Wczoraj: 106
Ten miesiąc: 2.026
DYŻURY PSYCHOLOGA-TERAPEUTY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY RYBNO W ROKU 2023
 
 
 
WRZESIEŃ - 18.09 godz. 17.30 - 19.30
PAŹDZIERNIK - 2.10 oraz 16.10 godz. 17.30 - 19.30
LISTOPAD - 6.11 oraz 20.11 godz. 17.30 - 19.30
GRUDZIEŃ - 4.12 oraz 18.12 godz. 17.30 - 19.30
 
 
 
Konsultacje odbywają się w w/w terminach w świetlicy parafialnej w Rybnie, Aleja Kasztanowa 4
Konsultacje psychologa skierowane są do osób uzależnionych i ich rodzin, ofiar przemocy domowej
oraz osób będących w kryzysie psychologicznym.
Konsultacje odbywają się nieodpłatnie, zadanie finansowane jest ze środków Gminy Rybno w ramach Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy Rybno na rok 2023.