Dnia 23 maja na Mszy św. o godzinie 12:00 trzydzieścioro dzieci naszej parafii po raz pierwszy uczestniczyło w pełni w Eucharystii, przyjmując do swego serca Najświętsze Ciało Pana Jezusa. Dla wszystkich dzieci była to doniosła chwila.

Ksiądz proboszcz w homilii zachęcał, aby serca tak dzieci, jak i wszystkich zawsze były otwarte dla Jezusa.

foto Adam Staszewski