17 listopada przeżywaliśmy w parafii niedzielę powołaniową. Do naszej parafii przybył Ksiądz Rektor i trzech alumnów Seminarium Łowickiego. Goście nie tylko głosili Słowo Boże, ale też dawali świadectwo swojego powołania. Po Mszy można było chwilę porozmawiać z klerykami, zapytać o interesujące rzeczy. Wszyscy razem modliliśmy się o umocnienie już powołanych, ale także o nowe powołania. W modlitwie dalej nieustawajmy.

W galerii zobaczymy dk. Piotra głoszącego kazanie, Księdza Rektora sprawującego Najświętszą ofiarę oraz fotografię przedstawiającą Naszych gości.