Moi Drodzy!


Chyba wszystkich nas zaskoczyła sytuacja związana z epidemią koronawirusa na świecie. Wirus dotarł także do naszego kraju. Budzi to u wielu niepokój u niektórych strach - nie zawsze proporcjonalny do aktualnych zagrożeń. Wsłuchując się w zalecenia lekarzy i Władz, poddając się tym zaleceniom i radom nie zapominajmy o ufności Dziecka Bożego i oddaniu się pod opiekę Miłosiernego Ojca i Matki Bożej Maryi. Tak robili nasi przodkowie w trudnych momentach historii. A trudnych i nieraz wydawałoby się beznadziejnych sytuacji nie brakowało. Wystarczy znać historię. Bóg na pewno nie zapomniał o nas i nie jest bezradny. To my bywamy bezradni wobec zła i jego skutków, ale korzystając z dorobku nauki, doświadczenia służb medycznych a jednocześnie zawierzając w modlitwie siebie i swoich bliskich Bożej Opatrzności, starajmy się spokojne i godnie przejść wspólnie przez ten trudny i ważny czas. Ostatecznie pamiętajmy, że trwa Wielki Post a on nam przypomina, że Chrystus temu co trudne i niezrozumiałe nadał sens. „Zbawienie przyszło przez krzyż. Ogromna to tajemnica”. Ufajmy, że przez zło całej tej sytuacji może nas Chrystus przeprowadzić i czegoś ważnego nas nauczyć.

Trudne wydarzenia są wyzwaniem dla naszej odpowiedzialności, miłości bliźniego i wiary. Nie poddawajmy się lękowi i panice. One nie pomogą a mogą szkodzić w pokonywaniu i rozwiązywaniu obecnych problemów. Nie straszmy się nawzajem niesprawdzonymi informacjami, nie róbmy zapasów ponad miarę bo za chwilę będziemy wyrzucać nadmiar żywności do śmieci a dla słabszych, starszych i mniej zaradnych może jej chwilowo zabraknąć. Przezorność nie może być nieroztropna i niewrażliwa na potrzeby bliźnich w przeciwnym razie jest nadgorliwością, która ośmiesza i przynosi szkodę. Częste powtarzanie, że „oni nam wszystkiego nie mówią” brzmi bardzo złowrogo i wzbudza niepokój. Jeśli ktoś wie coś ważnego „czego nam oni nie mówią” to niech powie a nie stwarza atmosferę podejrzliwości i nieufności. Wspólne działanie, wspieranie się i wzajemne zrozumienie jest teraz bardzo potrzebne, tak jak przestrzeganie zasad podawanych przez służby medyczne.

A więc dokładne i częste mycie rąk (po powrocie z pracy, dworu, podróży, po powitaniach, z których można w tym czasie zrezygnować, zamieniając na inne niedotykowe gesty). Należy unikać dużych skupisk ludzi i bliskich kontaktów z osobami, które mogą chorować. Nie należy lekceważyć takich objawów jak wysoka gorączka, duszności, kaszel. W takim przypadku należy telefonicznie skonsultować się z lekarzem pierwszego kontaktu albo infolinią 800 190 590. Nie zarażać innych wychodząc z domu, spotykając się z przyjaciółmi szczególnie osobami starszymi czy chorymi. Gdy kichamy albo kaszlemy zasłaniajmy usta używając chusteczek jednorazowych. Więcej informacji podają służby medyczne i wszystkie media.

Na koniec kilka informacji o życiu liturgicznym naszej parafii, które pomimo zaistniałej sytuacji nie może przestać funkcjonować. W trudnych momentach, choćby wiernych było bardzo mało albo nie było ich wcale, kościoły pozostają miejscem obecności Boga, modlitwy, oraz adoracji Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Msze święte w naszym kościele księża będą odprawiać wg dotychczasowego porządku. W tym miejscu pragnę poinformować, że uwzględniając szczególną sytuację Pasterze Kościoła Katolickiego, wśród nich nasz Biskup Łowicki, udzielili dyspensy od obowiązku udziału we Mszy świętej niedzielnej do dnia 29 marca (trzy najbliższe niedziele) następującym wiernym:
• osobom w podeszłym wieku,

• osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
• dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,

• osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej nie jest grzechem.
Codziennie o godz. 20.30 w kościele księża będą odmawiać różaniec w intencji ustąpienia epidemii, w intencji zmarłych, w intencji chorych i służb medycznych opiekujących się nimi. Zachęcamy wszystkich parafian o włączenie się w tę modlitwę różańcową w tym czasie we własnych domach.

W dniu wczorajszym Władze wydały zarządzenie o zakazie zgromadzeń powyżej 50 osób. Dotyczy to również zgromadzeń o charakterze religijnym. Jest to dla nas wszystkich nowa sytuacja podejdźmy do niej z wiarą, spokojem, i odpowiedzialnością. Trzeba liczyć się z tym, że nie wszyscy wejdą do świątyni.
Osoby, które przyjdą na Mszę prosimy o niekorzystanie z wody święconej przy wejściu do świątyni, nie całowanie stuły po spowiedzi oraz krzyża, który znajduje się na środku kościoła, znak pokoju przed Komunią przekazujemy sobie wyłącznie poprzez ukłon i życzliwe spojrzenie a nie przez podanie dłoni. Kapłani i szafarze przed Komunią świętą zadbają o dezynfekcję rąk. Po powrocie z Mszy należy szybko dokładnie umyć dłonie a wierzchnie ubranie przechowywać w osobnym pomieszczeniu.

W związku z zaistniałą sytuacją podjąłem również decyzję o odwołaniu rekolekcji. O spowiedzi przed świętami poinformuję w późniejszym terminie (w zależności od rozwoju sytuacji).

Wszystkich Parafian i Waszych bliskich, gdziekolwiek są polecamy w naszych modlitwach Dobremu Bogu i Matce Bożej Maryi. Również Was prosimy o gorliwą modlitwę w domach. Pamiętajmy o osobach starszych, samotnych i tych, którzy nie mogą wychodzić z domu. Pomóżmy im w zrobieniu zakupów i lekarstw. W niedzielę stacje telewizyjne będą transmitować Msze święte o różnych godzinach. Wykorzystajmy tę możliwość aby wysłuchać Słowa Bożego i oddać cześć Bogu.

Ksiądz Proboszcz