Polska 97,16% Polska
Stany Zjednoczone Ameryki 1,55% Stany Zjednoczone Ameryki
Chiny 0,32% Chiny
Niemcy 0,30% Niemcy
Francja 0,17% Francja

Razem:

37

Krajów
00049
Dzisiaj:  49 Wczoraj:  52 Ten miesiąc:  3.794

         „Mój mistrzu, przede mną droga, którą przebyć muszę tak jak Ty…”. Właśnie te słowa opisują największe wydarzenie w życiu naszego ks. Proboszcza Andrzeja Sałkowskiego, które miało miejsce 25 lat temu - 22 maja 1993r. Wtedy to zaczęła się droga, do której został powołany przez Największego Mistrza tej ziemi – Chrystusa – droga pełna radości, piękna, ale też i trudu oraz codziennych krzyży.

         03.06.2018r. ks. Andrzej obchodził swój Jubileusz 25-lecia. Tego dnia o godz. 12.00 odbyła się dziękczynna Msza Św. którą sprawował, dziękując za dar powołania. Msza Św. miała bardzo uroczysty charakter. Współkoncelebrował ją ks. Wiesław Wasiński - pierwszy Proboszcz ks. Jubilata. We Mszy uczestniczyli także strażacy, schola, ministranci, lektorzy, rada parafialna, dyrekcja szkoły w Rybnie, katecheci , zaproszeni goście i liczni Parafianie.

Ks. Mirosław Nowosielski, który wygłaszał kazanie, podkreślił jak wielką tajemnicą jest powołanie. To Chrystus powołuje, ale jednocześnie to nasza wolna wola czy odpowiemy na Jego wołanie. Wspomniał, że to właśnie Kapłani są narażeni na różne trudności czy pokusy. Jednak poprzez umocnienie łaską Bożą ciągle trwają z wiarą i ufnością przy Bogu i przy tym, do czego zostali powołani.

Czcigodny Księże Andrzeju… Bycie Kapłanem to jest najpiękniejsza podróż życia, podróż wiodąca do świętości, w której masz szczególny wpływ nie tylko na siebie, ale również na drugiego człowieka. Jezus będąc kierowcą zaprosił Cię szczególnie w tę podróż, w której zajmujesz wyjątkowe miejsce obok Niego i posługuje się Tobą, abyś zapraszał kolejnych pasażerów, którymi jesteśmy my. Dlatego dziękujemy za wszystkie te zaproszenia, za Twoją oddaną posługę na chwałę Bogu i na pożytek ludziom. Dziękujemy, że wskazujesz nam miejsca przy Chrystusie. Życzymy kolejnych 25 lat przeżytych na drodze Największego Mistrza, na drodze Kapłańskiej posługi.