Polska 97,19% Polska
Stany Zjednoczone Ameryki 1,57% Stany Zjednoczone Ameryki
Chiny 0,30% Chiny
Niemcy 0,30% Niemcy
Francja 0,15% Francja

Razem:

40

Krajów
00004
Dzisiaj:  4 Wczoraj:  55 Ten miesiąc:  1.455

W piątek, (07.04.2017r.) o godz. 17.30, odbyła się Droga Krzyżowa ulicami Rybna, której przewodniczył ks. Proboszcz Andrzej Sałkowski wraz z ks. Mirosławem Nowosielskim i służbą liturgiczną. Uczestniczyło w niej wielu parafian. Pierwsza stacja rozważana była w Kościele i dopieropo niej kolejne w procesji przez wytyczone ulice naszej parafii. W drugiej i trzeciej stacji Krzyż nieśli ministranci, a w kolejnych dzieci, młodzież, matki, ojcowie, babcie, dziadkowie, scholanki, panie z Koła Żywego Różańca i pozostali parafianie. Rozważania czytane przez naszego Proboszcza dotykały wybranych problemów z którymi boryka się dzisiejszy człowiek, a głównym, który był tu przedstawiony to trudność w przebaczaniu innym za wyrządzone nam krzywdy. Kierowały nas do refleksji nad naszym życiem i poruszały serca każdego z nas. Przekazywały, aby naśladować Pana Jezusa i czynić tak jak On – okazywać innym miłosierdzie i przebaczać każdemu mimo tego jak bardzo zostaniemy zranieni. W czwartej stacji pokazane było jak ważna jest miłość do naszych mam, a w kolejnej do naszych ojców, nie ważne jak bardzo by nas skrzywdzili swym słowem, zachowaniem, to należy im się zrozumienie i wybaczenie bo nigdy nie wiadomo co nimi kierowało. Uderzającym również w serce była stacja, w której rozważaliśmy, że konflikty także zdarzają się we wspólnotach parafialnych, np. przez zazdrość, poczucie bycia lepszym. Przez takie zachowania często ktoś może sprawić nam przykrość i zadać ból przez co czujemy się zniechęceni i rozżaleni. Właśnie wtedy powinniśmy spojrzeć na Pana Jezusa i pomyśleć jak bardzo on cierpiał przez nasze grzechy i jak ogromną miłością kierował się do każdego z nas. Takie zranienia powinny nas jeszcze bardziej przybliżyć do Niego i uczyć prawdziwej, szczerej miłości do każdego i nie ważne jak trudne by to było również przebaczenia.

W przechodzeniu do kolejnych stacji śpiewane były pieśni związane z Męką Pańską.
Droga Krzyżowa została zakończona ostatnią stacją w Kościele. Mimo zimna na zewnątrz, w sercach towarzyszyło nam ciepło przez całą Drogę.

Milena Rusek