Polska 94,66% Polska
Stany Zjednoczone 4,51% Stany Zjednoczone
Chiny 0,27% Chiny
Niemcy 0,19% Niemcy
Francja 0,05% Francja

Razem:

16

Krajów
00091
Dzisiaj: 91
Wczoraj: 67
Ten miesiąc: 91

Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali [Apostołowie] na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.Dz 8, 14-17

Młodzież naszej parafii (53 osoby) przystąpiła do sakramentu 15 czerwca bieżącego roku. Szafarzem udzielającym bierzmowania był bp. Wojciech Osial, który silnie podkreślał podczas kazania wagę tego wydarzenia. Zachęcał do trwania w jedności z Jezusem. Sprawdzianem dla wszystkich wierzących – obecność na niedzielnej mszy.

Bierzmowani zostali namaszczeni krzyżmem na czole, co dokonało się poprzez słowa: "Przyjmij znamię Daru Ducha Świętego".

Młodzi brali we mszy czynny udział dzięki czytaniu słowa Bożego, śpiewaniu psalmu czy czytaniu modlitwy wiernych. Na koniec uroczystości podziękowali Księdzu Biskupowi za udzielony sakrament, księżom za duchową opiekę oraz animatorom za pomoc w przygotowaniu do sakramentu.

Niech obiecany Duch Święty napełnia ich serca i umysły pokojem, mądrością, pobożnością i bojaźnią Bożą. Niech wzrastają w wierze.

Klaudia Kantorska