A A A

 Zapraszamy wszystkie małżeństwa, ale i nie tylko do udziału w rekolekcjach małżeńskich według Litanii Loretańskiej. Każdego dnia rozważamy jedno wezwanie z Litanii przez cały miesiąc maj. Poniżej linki ze zwiastunem i instrukcją.


Rekolekcje małżeńskie wg Litanii loretańskiej - WPROWADZENIE z przedmową ks. Dominika Chmielewskiego

 

"Maryja, jako Matka Pięknej Miłości, ma niezwykły duchowy autorytet, aby zawalczyć o Wasze małżeństwo. Ale musicie Jej pomóc. W jaki sposób? Wejść w te rekolekcje."  ks. Dominik Chmielewski

To mówi Pan:
„Oto mój Sługa, którego podtrzymuję,
Wybrany mój, w którym mam upodobanie.
Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął;
On przyniesie narodom Prawo.
Nie będzie wołał ni podnosił głosu,
nie da słyszeć krzyku swego na dworze.
Nie złamie trzciny nadłamanej,
nie zagasi knotka o nikłym płomyku.
On niezachwianie przyniesie Prawo”.

Iz 42, 1-3

Młodzież naszej parafii (71 osoby) przystąpiła do sakramentu bierzmowania 26 kwietnia bieżącego roku. Szafarzem udzielającym bierzmowania był bp. Wojciech Osial, którego o udzielenie sakramentu poprosili rodzice.

Biskup podczas kazania silnie podkreślał wagę tego wydarzenia. Zachęcał do trwania w jedności z Jezusem i otwartości na Ducha Świętego. Podkreślał, aby to wydarzenie nie było końcem drogi z Bogiem, ale dopiero początkiem.

Bierzmowani zostali namaszczeni krzyżmem na czole, co dokonało się poprzez słowa: "Przyjmij znamię Daru Ducha Świętego".

Młodzi brali we Mszy Św. czynny udział dzięki czytaniu słowa Bożego, śpiewaniu psalmu czy czytaniu modlitwy wiernych. Na koniec uroczystości podziękowali Księdzu Biskupowi za udzielony sakrament, księżom za duchową opiekę oraz animatorom za pomoc w przygotowaniu do sakramentu.

Niech obiecany Duch Święty napełnia ich serca i umysły pokojem, mądrością, pobożnością i bojaźnią Bożą. Niech wzrastają w wierze.

W dniach 25 – 26 kwietnia odbyła się kanoniczna wizytacja parafii. Dokonał jej biskup pomocniczy naszej diecezji Wojciech Osial. Dostojnego gościa powitali przedstawiciele Rady Parafialnej i strażacy na granicy naszej parafii. W asyście wozów strażackich przybył Biskup do świątyni, gdzie na progu został powitany przez Księdza Proboszcza, Księdza Dziekana, ks. Prałata Mirosława Nowosielskiego oraz ks. Prałata Jerzego Czarnotę. Biskupowi została wręczona stuła i klucze znak, że w parafii władzę obejmuje hierarcha.

Symbolika tegorocznego Grobu nawiązuje do nieustannej próby burzenia (niszczenia) Kościoła. Ale tylko od nas zależy czy Kościół ostanie się.

Ze względu na ograniczenia w kościele, wiadomo, że nie wszyscy będą mogli uczestniczyć osobiście w tych najważniejszych wydarzeniach w roku liturgicznym. Aby umożliwić uczestnictwo w liturgii Triduum Paschalnego wszystkim chętnym informuję, że każdego dnia będzie transmisja internetowa na żywo na stronie. I tak:

Wielki Czwartek - Msza Wieczerzy Pańskiej godzina 17:00

Wielki Piątek - Liturgia Męki Pańskiej godzina 17:00

Wigilia Paschalna (sobota) godzina 20:30

W pierwszy i drugi dzień Świąt Zmartwychwstania transmisja Mszy o godzinie 9:00.

Zapraszam do uczestnictwa.