A A A

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU

Przed uroczystym posiłkiem w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

 

Jest zwyczajem, że w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o poranku rodzina gromadzi się przy wspólnym stole, aby spożyć śniadanie wielkanocne. Głowa rodziny zapala świecę (paschał rodzinny) umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Ewangelii:

Wysłuchajmy słów Ewangelii według św. Mateusza:

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.  Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.

Życzenia wielkanocne

Głowa rodziny mówi:

Niech radość i pokój, jakie płyną z usłyszanej wiadomości o zmartwychwstaniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa, będą także naszym udziałem. Bądźmy w dzisiejszym świecie świadkami Tego, który jest Zwycięzcą śmierci, piekła i szatana. Ogarnijmy myślą i sercem naszych bliskich, przyjaciół, świat cały i wołajmy wspólnie w tej modlitwie, której nauczył nas Pan Jezus.

Wszyscy: Ojcze nasz…

Modlitwa przed posiłkiem

Głowa rodziny mówi:

Na znak wzajemnej życzliwości i miłości, jednoczącej nas przy wspólnym stole, podzielimy się jajkiem, które jest symbolem nowego życia.

Módlmy się

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.

Modlitwa po posiłku

Głowa rodziny mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja.

Wszyscy:

Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Głowa rodziny mówi:

Módlmy się

Boże źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Amen.

Moi drodzy Parafianie!

Prezes Rady Ministrów przedłużył do 19 kwietnia  ograniczenia. Przypominam, że we Mszy może uczestniczyć tylko 5 osób. Dlatego proszę, aby na Msze św. przychodził tylko rodziny, które zamówiły intencję. Ponieważ często były przyjęte dwie intencje, aby umożliwić udział rodzinie, druga intencja będzie odprawiona o 17:30. Zachęcam do uczestnictwa we Mszy przez internet.

Zachęcam wszystkich do modlitwy. Polecam Was Bożemu Miłosierdziu.

ks. proboszcz

Łowicz, dnia 23 marca 2020 roku 

L.dz. 317/2020

 

Nawiązując do wcześniejszych moich zarządzeń i komunikatów dotyczących epidemii koronawirusa oraz stosownie do ostatnich wskazań Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca br. proszę wszystkich duszpasterzy i wiernych o przyjęcie następujących zaleceń:

1.     Przedłużam aż do odwołania udzieloną poprzednio Dyspensę z dnia 13 marca br. od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych.

a) Przypominam, że osoby korzystające z dyspensy są zobowiązane do stosownej modlitwy i czynienia dzieł miłosierdzia;

b) Proszę, aby osoby, które korzystają z dyspensy, podtrzymywały duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji Mszy Świętej w środkach społecznego przekazu;

c) Proszę, aby w miarę możliwości organizować transmisje z diecezjalnych lub parafialnych celebracji liturgicznych. Podobnie proszę o stworzenie możliwości uczestnictwa w rekolekcjach wielkopostnych za pośrednictwem diecezjalnych środków społecznego przekazu. W przypadku trudności organizacyjnych zachęcam do informowania wiernych o propozycjach ogólnopolskich, których spis znajduje się na stronie Konferencji Episkopatu Polski episkopat.pl. Jednocześnie informuję, że liturgia Triduum Sacrum z Jasnej Góry będzie transmitowana w telewizji publicznej.

2.     Odpusty Penitencjarii Apostolskiej:

Kochani Parafianie!

Jak wiadomo, ze względu na stan epidemiczny zostały odwołane rekolekcje wielkopostne w naszej parafii. Wielu może niedługo pytać o spowiedź i Komunię wielkanocną. Będę starał się zorganizować dzień spowiedzi, ale na razie trudno powiedzieć, kiedy on będzie. Może się okazać, że nie będzie on przed Wielkanocą, ale np. na początku maja. Dla uspokojenia przypominam, że okres wielkanocny trwa do niedzieli Trójcy Świętej, czyli w tym roku do 7 czerwca. Oczywiście zachęcam wszystkich do korzystania z każdej możliwej okazji, aby skorzystać z sakramentu Bożego Miłosierdzia. Nie czekajmy do ostatniej chwili. W naszym kościele możliwość spowiedzi codziennie pół godziny przed Mszą św., a po umówieniu nawet w ciągu dnia.

Przypominam prośbę, aby w jedności ze swoimi pasterzami i całą Polską każdego dnia modlić się na różańcu (najlepiej całą rodziną) codziennie o godz. 20:30, w intencji o ustanie pandemii, a także w intencji osób zarażonych, lekarzy, pielęgniarki i wszystkich zaangażowanych do walki z wirusem.