A A A

Drodzy Bracia i Siostry!

W dzisiejszej Ewangelii Jezus zwraca uwagę na jedną z istotnych cech zbawczej miłości, mianowicie na jej związek z Bożymi przykazaniami. „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. (…) Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje” (J, 14,15.21). Miłość uwidacznia się przez zachowywanie przykazań i gwarantuje prawdziwe zjednoczenie z Bogiem w Zmartwychwstałym Chrystusie.

Narastający obecnie deficyt miłości, z równoczesnym lekceważeniem przykazań, sprawia, że żyjemy w świecie naznaczonym głębokimi podziałami i wrogością. Warto o tym przypomnieć w roku, w którym obchodzimy jubileusz setnej rocznicy objawień Matki Bożej, które miały miejsce w Fatimie od 13 maja do 13 października 1917 roku. Objawienia te należą do najbardziej znaczących w życiu Kościoła i nie tracą dziś nic ze swojej aktualności. Świadczy o tym niezwykłe zainteresowanie Fatimą ludu Bożego wraz ze swymi pasterzami, inspirowanymi nauczaniem papieży, zwłaszcza św. Jana Pawła II. Papież Polak włączył w poczet błogosławionych dwoje dzieci fatimskich: Hiacyntę i Franciszka, zaś czcigodną Sługę Bożą, siostrę Łucję, przyjmował na audiencjach i korespondował z nią aż do jej śmierci. Troje dzieci z Fatimy, mimo ich bardzo młodego wieku, pozostawiło nam świetlany przykład miłości Boga, modlitwy i cierpienia, ofiarowanych w potrzebach Kościoła i świata, zwłaszcza w intencji nawrócenia grzeszników, zachowywania przykazań Dekalogu oraz wybawienia nas od wojny. W świetle tych objawień Kościół rozeznaje znaki czasu.

8 maja obchodziliśmy uroczystość św. Stanisława biskupa i męczennika…

Trochę historii…

Stanisław urodził się ok. 1030 r. w Szczepanowie. Studiował teologię w Paryżu a po ukończeniu nauki otrzymał święcenia kapłańskie. W 1072 roku został biskupem krakowskim. Był gorliwym duszpasterzem, dbał o swoich diecezjan, zwłaszcza o ubogich a także o kapłanów. W 1079 r. zginął śmiercią męczeńską na rozkaz króla Bolesława Śmiałego.

Król Bolesław Śmiały nie mógł już dłużej znosić napomnień, jakich biskup Stanisław mu udzielał pragnąc bardziej słuchać Boga aniżeli ludzi. Wytykał królowi niesprawiedliwe rządy, okrucieństwo wobec podwładnych oraz zaniedbywanie państwa. Zapłacił za to najwyższą cenę. Królewscy siepacze ranili  śmiertelnie biskupa Stanisława, gdy ten odprawiał Mszę Świętą na Skałce.

Triduum Paschalne jest najważniejszym w całym roku wydarzeniem liturgicznym, poprzez który wchodzimy w misterium naszego zbawienia.

 

Wielki Czwartek - Msza Wieczerzy Pańskiej. Jest to pamiątka ustanowienia sakramentów: Eucharystii i Kapłaństwa. Początek o godz. 17:00. Po Mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ołtarza Adoracji tzw. Ciemnicy.

 

Wielki Piątek - dzień męki i śmierci Pana Jezusa.

Liturgia Męki Pańskiej o godz. 17:00. W czasie liturgii adoracja krzyża. Po liturgii przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego.

 

Wielka Sobota - dzień adoracji Chrystusa w Grobie. Adoracja rozpocznie się o godz. 7:00. Proszę strażaków o pełnienie warty przy Grobie Chrystusa. Wszystkich zachęcam do adoracji Pana Jezusa w grobie.

 

Msza Wigilii Paschalnej rozpocznie się w sobotę o 20:30 od poświęcenia ognia. Jest to najważniejsza Msza w całym roku. W czasie Wigilii odnowimy przyrzeczenia chrztu św. Dlatego proszę, abyśmy wszyscy przynieśli świece.

 

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Rezurekcja o 6:00. Pozostałe Msze o 9:00 i 12:00. W drugi dzień świąt Msze w kościele wg porządku niedzielnego.

W piątek, (07.04.2017r.) o godz. 17.30, odbyła się Droga Krzyżowa ulicami Rybna, której przewodniczył ks. Proboszcz Andrzej Sałkowski wraz z ks. Mirosławem Nowosielskim i służbą liturgiczną. Uczestniczyło w niej wielu parafian. Pierwsza stacja rozważana była w Kościele i dopieropo niej kolejne w procesji przez wytyczone ulice naszej parafii. W drugiej i trzeciej stacji Krzyż nieśli ministranci, a w kolejnych dzieci, młodzież, matki, ojcowie, babcie, dziadkowie, scholanki, panie z Koła Żywego Różańca i pozostali parafianie. Rozważania czytane przez naszego Proboszcza dotykały wybranych problemów z którymi boryka się dzisiejszy człowiek, a głównym, który był tu przedstawiony to trudność w przebaczaniu innym za wyrządzone nam krzywdy. Kierowały nas do refleksji nad naszym życiem i poruszały serca każdego z nas. Przekazywały, aby naśladować Pana Jezusa i czynić tak jak On – okazywać innym miłosierdzie i przebaczać każdemu mimo tego jak bardzo zostaniemy zranieni. W czwartej stacji pokazane było jak ważna jest miłość do naszych mam, a w kolejnej do naszych ojców, nie ważne jak bardzo by nas skrzywdzili swym słowem, zachowaniem, to należy im się zrozumienie i wybaczenie bo nigdy nie wiadomo co nimi kierowało. Uderzającym również w serce była stacja, w której rozważaliśmy, że konflikty także zdarzają się we wspólnotach parafialnych, np. przez zazdrość, poczucie bycia lepszym. Przez takie zachowania często ktoś może sprawić nam przykrość i zadać ból przez co czujemy się zniechęceni i rozżaleni. Właśnie wtedy powinniśmy spojrzeć na Pana Jezusa i pomyśleć jak bardzo on cierpiał przez nasze grzechy i jak ogromną miłością kierował się do każdego z nas. Takie zranienia powinny nas jeszcze bardziej przybliżyć do Niego i uczyć prawdziwej, szczerej miłości do każdego i nie ważne jak trudne by to było również przebaczenia.

W przechodzeniu do kolejnych stacji śpiewane były pieśni związane z Męką Pańską.
Droga Krzyżowa została zakończona ostatnią stacją w Kościele. Mimo zimna na zewnątrz, w sercach towarzyszyło nam ciepło przez całą Drogę.

Milena Rusek

Witamy na nowej stronie parafialnej!

Miło zakomunikować, że w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego oficjalnie wystartowała strona parafialna parafii św. Bartłomieja w Rybnie. Strona jest jeszcze w budowie, ale będzie z czasem się rozwijała. Parafian zapraszam do współpracy. Wszystkich pozdrawiam i zapraszam do odwiedzania strony.

ks. Andrzej Sałkowski, proboszcz